22st September 2017

Frukostseminarium 25 oktober på temat "Så blir er digitala transformation tydlig, enkel och rätt i varje steg"

Välkommen till frukost på Berns onsdag 25 oktober. Då håller vi tillsammans med Fluido, Nordens ledande konsultföretag inom Salesforce teknologi och digitala kundresor, seminarium för alla som vill göra det mesta av digitaliseringens möjligheter.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Wednesday Relations.

Seminariet är genomfört.

Bakgrund

Digital transformation står högt på agendan och berör företag i alla branscher. Många företag och organisationer har redan utvecklat strategier för att öka den digitala mognaden. Många har också investerat i möjliggörande teknik, såsom molntjänster och digitala plattformar, men känner sig osäkra i fråga om hur man kan maximera nyttan och driva transformationen framåt. Kanske hör du till dem? Du är inte ensam! Osäkerheten kring hur strategier ska exekveras är stor. Man ser möjligheterna men när resultaten uteblir, trots omfattande investeringar och satsningar, uppstår frustration. Behovet av stöd för att transformeras till en digitalt mogen organisation är stort.

Men faktum kvarstår, digitala systemlösningar öppnar upp för en värld av nya möjligheter och dagens tekniska plattformar och molntjänster rymmer enorm kapacitet. Ofta krävs det dock mer än tekniska implementationer för att digital transformation ska bli framgångsrik. Får man bara rätt stöd på vägen för att hantera denna förändring kan tekniken bana väg för såväl förbättrade kundupplevelser som effektiviseringar, affärsnytta och innovation.

Vid detta frukostseminarium berättar vi hur resan mot ökad digital mognad kan se ut genom att bryta ned den i tydligt avgränsade steg som tillför värde för både företaget och kunden. Vi visar hur man med Salesforce som plattform kan öka förmågan att jobba insiktsdrivet, kollaborativt och användarcentrerat och använder exempel på best practice beskriva hur man hittar stödet som möter såväl interna behov av koordinering som kundernas förväntningar på en enhetlig och sömlös upplevelse i alla kanaler.

För vem?

Seminariet riktar sig till er som redan har eller är på väg att investera i möjliggörande teknik för att få utväxling på er digitala strategi och jobba mer insiktsdrivet, kollaborativt och användarcentrerat.

Vad får du med dig?

Med hjälp av konkreta exempel kommer vi att visa hur man med tekniken som stöd, steg för steg, kan utveckla de interna förmågor som krävs för att möta eller rent av överträffa förväntningarna hos digitalt kompetenta kunder. Efter seminariet vet du mer om:

  • De rätta förutsättningarna för framgångsrik digital transformation
  • Hur man säkrar att resan mot ökad digital mognad blir rätt i varje steg
  • Hur man utvecklar förmågan att möta eller rent av överträffa kundens förväntningar med hjälp av möjliggörande teknik

Vilka får ni träffa?

Andreas Markewärn, Next State Labs VD och grundare

Andreas lores-3.jpg

Andreas är en uppskattad föredragshållare med +20 års erfarenhet av affärs- och konceptutveckling för såväl produkter som tjänster. Han är specialiserad på metoder för effektiv digital transformation och kan bättre än de flesta beskriva hur man utvecklar förmågor för att dra mesta möjliga nytta av tekniken.

 

Erik Jacobsen, Digital Transformation Lead, Fluido

erik jacobsen .pngErik har mångårig erfarenhet av digital transformation och innovation från flera internationella företag. Han är en uppskattad talare, bland annat från Dreamforce och Oslo Innovation Week, med en unik förmåga att visualisera uppskalning och acceleration av digitala satsningar.

 

 

Share this:

Senaste poster